Trong những năm gần đây, cùng với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân; Đoàn thanh niên huyện Xuân Trường đã tích cực triển khai và thực hiện phong trào "Tuổi trẻ Xuân Trường chung tay xây dựng nông thôn mới", xây dựng cánh đồng mẫu lớn, sản xuất vụ đông trên đất hai lúa, tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây con mới có năng xuất và hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, qua đó xuất hiện nhiều mô hình, nhiều cá nhân sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập, tiêu biểu là chị Phạm Thị Dung, sinh năm 1985, Bí thư chi đoàn 2 xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường.
Với tầm nhìn chiến lược và tình thương yêu to lớn đối với thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và đánh giá đúng đắn vai trò của thế hệ trẻ. Tư tưởng của Người về bồi dưỡng thế hệ trẻ, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau vẫn luôn mang tính thời sự, mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn: cán bộ nữ công chức nghỉ chế độ ở độ tuổi nào là phù hợp? ?
55 tuổi
> 55 tuổi
< 55 tuổi
Ý kiến khác